Реєстрація

Умови використання

Ця ліцензійна угода (далі як "Угода") укладається між вами і PostTrack.com (далі іменоване PostTrack). Будь ласка, уважно прочитайте Угоду перед використанням програмного забезпечення або сайту «PostTrack» (далі званого "Ліцензійне програмне забезпечення"). Завантажуючи, встановлюючи або використовуючи Ліцензійне програмне забезпечення, ви погоджуєтеся з тим, що повністю розумієте і приймаєте всі умови Угоди. Якщо ви не погоджуєтеся із твердженнями Угоди, то не використовуйте Ліцензійне програмне забезпечення і не забудьте видалити всі його копії.

PostTrack залишає за собою право час від часу вносити зміни до Угоди, і в цьому випадку ми будемо публікувати відповідне повідомлення на офіційному сайті PostTrack без будь-якого окремого повідомлення. Такі зміни та доповнення набувають чинності автоматично і вступають в силу через три дні після повідомлення. Продовжуючи використовувати Ліцензійне програмне забезпечення після внесення змін, ви погоджуєтеся з тим, що прочитали і прийняли Угоду.

Визначення

Ліцензійне програмне забезпечення: означає систему програмного забезпечення, яка була розроблена PostTrack, у формі додатку, встановленого на мобільний пристрій та/або персональний комп'ютер, або в формі веб-сайту PostTrack.com, доступ до якого здійснюється через браузери.

Сервіс PostTrack: означає всі послуги, що надаються PostTrack. Ви можете отримати доступ до послуг PostTrack за допомогою Ліцензійного програмного забезпечення, встановленого на мобільні пристрої та/або персональні комп'ютери.

Сфера повноважень

PostTrack надає вам обмежену, невиключну, неотчуждаемую ліцензію без субліцензування. Ви можете встановити та/або використовувати більш одного пристрою в некомерційних цілях. Тим не менш, ви не повинні встановлювати, використовувати, використовувати Ліцензійне програмне забезпечення в комерційних цілях, а також не можете копіювати, змінювати, модифікувати, складати або створювати будь-які похідні роботи на основі даних, даних опублікованих на будь-яких пристроях, або інтерактивних даних між пристроєм клієнта і серверами, в декількох формах, включаючи, крім іншого, отримання доступу до Ліцензійного програмного забезпечення і відповідних систем, використовуючи переваги плагінів або будь-яких несанкціонірованних сторонніх інструментів або послуг.

При завантаженні і встановленні та/або первісному доступі до Ліцензійного програмного забезпечення встановлюються ліцензійні відносини. Ви повинні дотримуватися відповідне «Угода про ліцензування і обмеження» в операційних системах пристрої. Якщо у PostTrack є достатні підстави вважати, що ви порушили угоду, PostTrack має право припинити дію вашої ліцензії в будь-який час.

Специфікація використання

Ви не повинні використовувати Ліцензійне програмне забезпечення наступними способами:

 • Будь-яка поведінка, що порушує закони і нормативні акти, громадський порядок і моральність, або шкідливе для громадських інтересів.
 • Оренда, позичання, копіювання, зміну, відтворення, компіляція, випуск, публікація та налаштування дзеркальних сайтів для ліцензування програмного забезпечення без дозволу.
 • На основі Ліцензійної програмного забезпечення, розробка будь-яких похідних продуктів, робіт, послуг, плагінів, сумісності, взаємозв'язків і т.д.
 • Вхід в систему або використання Ліцензійної програмного забезпечення через будь-яку сторонню сумісну систему програмного забезпечення, яка не розроблена, що не авторизована або не схвалено PostTrack, або використовує плагіни, які не розроблені, не авторизовані і не схвалені PostTrack для Ліцензійного програмного забезпечення.
 • Видаляти будь-яку інформацію, пов'язану з авторським правом, або вміст Ліцензійного програмного забезпечення або інших його копій. Змінювати, видаляти або навмисно уникати технічних заходів безпеки в додатку, які встановлені PostTrack для цілей захисту інтелектуальної власності.
 • Без попередньої письмової згоди PostTrack орендувати, позичати або субліцензувати Ліцензійне програмне забезпечення третім особам, або одночасно використовувати кілька версій Ліцензійного програмного забезпечення, або передавати окремо після надання ліцензії.
 • Копіювати, розбирати або модифікувати Ліцензійне програмне забезпечення, повністю або частково, або створювати будь-які похідні роботи.
 • Участь в будь-яких діях, що загрожують безпеку мережі, в будь-якій формі, включаючи пошкодження або знищення Ліцензійного програмного забезпечення, або його відключення або перевантаження, або порушення нормального використання будь-якої третьої стороною, доступ до чужих комп'ютерних систем і видалення, зміна або додавання інформації в пам'яті без дозволу, навмисне поширення шкідливих програм або вірусів або будь-яке інше руйнівну поведінку, яке може пошкодити або порушити роботу інформаційних служб з ти.
 • Використовувати Ліцензійне програмне забезпечення для публікації, передачі, розповсюдження або зберігання будь-яких сутностей, які порушують права інших осіб на інтелектуальну власність, права на комерційну таємницю і т.д., та/або беруть участь в незаконній або злочинної діяльності, такої як шахрайство, крадіжка облікових записів інших осіб або засоби і т.д.
 • Додавати, видаляти або змінювати функції або результат роботи, змінивши або підробивши будь працюють команди, дані, пакети даних, або поширювати або встановлювати будь-яку прикладне програмне забезпечення, скомпільований для цілей, згаданих вище, через Інтернет.
 • Будь-яке інше використання Ліцензійного програмного забезпечення в незаконний спосіб, в незаконних цілях або несумісне з Угодою.

Ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що:

PostTrack має право на свій розсуд підтверджувати, чи порушили ви передбачувані умови, і на підставі цього продовжувати припиняти або припиняти дію вашої ліцензії або приймати будь-які інші обмежувальні заходи, прийняті цим документом, без якого-небудь попередньої згоди або повідомлення.

Якщо ви розміщуєте інформацію в підозрі на будь-яке порушення законів, законних прав людей або Угоди під час використання Ліцензійного програмного забезпечення, PostTrack має право видалити цю інформацію без будь-якого попереднього повідомлення, якщо тільки ви не надали докази, що підтверджують її законність.

Ви несете самостійну відповідальність від свого імені за шкоду, заподіяну третім особам в результаті порушення вами передбачуваних специфікацій. Крім того, PostTrack звільняється від будь-яких збитків та/або збільшених витрат, і ви повинні відшкодувати PostTrack будь понесені компенсації за втрати третіх сторін у випадку, якщо PostTrack зробить компенсацію заздалегідь.

Якщо ваше передбачуване порушення відповідних законів та/або положень Угоди призводить до того, що PostTrack постраждало від будь-яких втрат, компенсації третій стороні та/або штрафу від Адміністративного департаменту, ви повинні відшкодувати PostTrack збитки і понесені судові витрати.

Ви погоджуєтеся з тим, що будь-яке порушення Угоди призведе до того, що PostTrack несе непоправні збитки, а не тільки в грошах. На додаток до наявної компенсації PostTrack, ви погоджуєтеся з тим, що PostTrack має право на судові заборони з метою запобігання постійного порушення Угоди.

Розірвання та порушення угоди

У разі якщо ви зробите будь-яке порушення умов Угоди, PostTrack має право в односторонньому порядку розірвати Договір без попереднього повідомлення.

У разі припинення дії ви повинні припинити використання Ліцензійного програмного забезпечення і знищити всі копії Ліцензійної програмного забезпечення.

Ви несете відповідальність за будь-які збитки і фактичний збиток, понесений PostTrack або іншими користувачами в результаті порушення вами Угоди.

Право, що застосовується і вирішення спорів

Будь-які спори, що виникають з Угоди, вирішуються обома сторонами шляхом дружніх переговорів. У разі, якщо такі спори не можуть бути врегульовані шляхом переговорів, такі спори повинні бути передані в суд компетентної юрисдикції, де знаходиться PostTrack.

Якщо будь-яке положення Угоди буде визнано недійсним будь-яким судом компетентної юрисдикції, то це не зачіпає будь-які залишилися положень Угоди. Решта положення будуть реалізовані вами і PostTrack.

Інші умови

PostTrack залишає за собою право передавати права та обов'язки по даному документу третій стороні без вашої згоди.

Угода являє собою повну угоду між сторонами, пов'язане з наданням ліцензії на Ліцензійне програмне забезпечення, і заміняє собою всі попередні переговори.